Kontakty v naléhavých situacích

 

Záchranná služba    155

 


Lékařská služba první pomoci
 

CHRUDIM - tel.: 469 653 031
v areálu Chrudimské nemocnice, budova ředitelství, vchod od zadní vrátnice

 provoz v těchto dnech: pátek   16 - 20 hod.

                                         sobota, neděle, svátky  8 - 17 hod.

 v ostatních dnech (tj. po - čt) je nutné navštívit LSPP v Pardubicích

PARDUBICE - tel.: 466 015 405
v areálu Pardubické krajské nemocnice, budova č. 7 - dětské oddělení

provoz celý týden: pondělí - pátek    16 - 20 hod.

                                sobota, neděle, svátky   8 - 19 hod.

 


Ústavní pohotovostní služba dětských oddělení
 

nemocnice CHRUDIM - tel.: 469 653 461
nemocnice PARDUBICE - tel.: 466 015 418


řeší naléhavé situace mimo ordinační hodiny LSPP, tj.
pondělí - pátek 20 - 07 hod.
sobota, neděle, svátky 19 - 07 hod.

                                                           


Důležité kontakty
 

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady
- Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293

Záchranná služba    155